Κοινωνικά Δίκτυα


Προστασία Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Το γραφείο μας στη νέα του λειτουργία δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας και υποστήριξης ευρεσιτεχνιών. Στο πλαίσιο αυτό το Γραφείο θα παρέχει συστηματική και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση αναφορικά με την κατοχύρωση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας περιλαμβάνοντας συγκεκριμένα:

Ευρετήριο Άρθρου