Κοινωνικά Δίκτυα


Χρήσιμες ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πρόγραμμα Horizon 2020

Νέα ενημερωτικά video της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

  • Γενική παρουσίαση του Ορίζοντα 2020:

  • Πως να υποβάλω πρόταση στον Ορίζοντα 2020:

TELL US Awards:

Technology Enhanced Learning Awards με την υποστήριξη της DG CONNECT. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναζητά νέες, καινοτόμες πρακτικές, εργαλεία και τεχνολογίες για το χώρο της εκπαίδευσης: http://tellusawards.eu/about/

Science 2.0: Δημόσια Διαβούλευση της Ε.Ε.

Στο δρόμο προς μια περισσότερο ανοικτή, ανθρωποκεντρική έρευνα και καινοτομία που βασίζονται στα δεδομένα. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-761_el.htm

ECSEL: JTI στον ευρύτερο χώρο της ηλεκτρονικής μέσω του οποίου θα διατεθούν 5 δις ευρώ.

Η Ε.Ε. ανακοίνωσε την αναμενόμενη ενεργοποίηση του ECSEL: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-751_en.htm

Περισσότερες πληροφορίες και calls θα δημοσιευθούν στο προσεχές διάστημα. Μπορείτε να παρακολουθείτε τη σχετική ιστοσελίδα: http://www.ecsel-ju.eu/

Big data: βασική θεματική προτεραιότητα της Ε.Ε. για την επόμενη περίοδο.

Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν περισσότερη προσοχή στα μαζικά δεδομένα: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-769_el.htm