Συμμετοχή στη διαβούλευση για τα πρωτόκολλα PPP των δικτύων 5G

Αν ενδιαφέρεστε για τη συμμετοχή σας στο PPP των δικτύων 5G, μπορείτε να καταχωρήσετε ηλεκτρονικά το profile σας εδώ: http://5g-ppp.eu/5g-ppp-brokerage-service/