Κοινωνικά Δίκτυα


Συμμετοχή στη διαβούλευση για τα πρωτόκολλα PPP των δικτύων 5G

Αν ενδιαφέρεστε για τη συμμετοχή σας στο PPP των δικτύων 5G, μπορείτε να καταχωρήσετε ηλεκτρονικά το profile σας εδώ: http://5g-ppp.eu/5g-ppp-brokerage-service/