Συνέδριο με θέμα "Industrial Technologies 2014 on nanotechnologies, biotechnology, advanced materials and new production technologies"

Στις 9-11 Apr 2014 (Τετάρτη έως Παρασκευή), διοργανώνεται στη Αθήνα συνέδριο με θέμα "Industrial Technologies 2014" και αφορά σε νανοτεχνολογίες, βιοτεχνολογία, προηγμένα υλικά και νέες τεχνολογίες βιομηχανικής παραγωγής.

Η εκδήλωση λαμβάνει χώρα στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών Μέγαρο κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο στήριξης.

Η εκδήλωση αναμένεται να προσελκύσει πάνω από 1500 επισκέπτες που προέρχονται πάνω από 50 χώρες στην Αθήνα, συμπεριλαμβανομένων και εμπειρογνωμόνων, ειδικών και ατόμων με επιρροή στη λήψη αποφάσεων στους τομείς της νάνο- και βιοτεχνολογίας, των προηγμένων υλικών και νέων τεχνολογιών παραγωγής.

Για συμμετοχή, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου.