Ενημερωτική ημερίδα με θέμα "Δράσεις Marie Sklodowska-Curie στον Ορίζοντα 2020"

Στις 10/3/2014 το ΕΚΤ διοργανώνει Ενημερωτική ημερίδα με θέμα "Δράσεις Marie Sklodowska-Curie στον Ορίζοντα 2020".

Στην εκδήλωση θα παραβρεθούν οι εκπρόσωποι της Γενικής Διεύθυνσης για την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Alessandra Luccetti και Jordi Curell. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και στη διασύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα, προωθώντας τις συμπράξεις μεταξύ Πανεπιστημίων και Βιομηχανίας. Θα παρουσιαστούν οι προκηρύξεις του προγράμματος και η περίπτωση του έργου «EDUSAFE», οι υπηρεσίες του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης για τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο του δικτύου Enterprise Europe Network, στατιστικά στοιχεία για την ελληνική συμμετοχή στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, και θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στoν εξής σύνδεσμο.

Οι συμμετέχοντες θα είναι μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι του δικτύου Enterprise Europe Network, των εγχώριων εμπορικών επιμελητηρίων, καθώς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και στον χώρο της έρευνας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη αλλά απαιτείται η εγγραφή σας στον παραπάνω σύνδεσμο.