Κοινωνικά Δίκτυα


Οδηγός Κατοχύρωσης

Κατοχύρωση Πνευματικών Δικαιωμάτων

 1. Διπλώματα Ευρεσιτεχνιών
 2. Διπλώματα Τροποποίησης
 3. Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας
 4. Κατοχύρωση Βιομηχανικών Σχεδίων
 5. Μεταφορά Τεχνολογίας
 6. Nομοθετικά Κείμενα για τις Εφευρέσεις
 7. Οδηγίες Απόκτησης Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας
 8. Οδηγίες Απόκτησης Ευρωπαικού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας
 9. Οδηγίες Απόκτησης Πιστοποιητικού Προστασίας Σχεδίων

Το Γραφείο μας σε συνεργασία με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας προσφέρει κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων σε νέες τεχνολογίες. Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα στην Ελλάδα για την κατοχύρωση των εφευρέσεων και των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων καθώς επίσης για θέματα τεχνολογικής πληροφόρησης και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Στα πλαίσια αυτά:

 • Κατοχυρώνει τις εφευρέσεις στην Ελλάδα, χορηγώντας Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, Πιστοποιητικά Υποδείγματος Χρησιμότητας και άλλους τίτλους προστασίας.
 • Κατοχυρώνει τις τοπογραφίες ολοκληρωμένων κυκλωμάτων.
 • Προστατεύει τα βιομηχανικά σχέδια.
 • Λειτουργεί σαν γραφείο παραλαβής αιτήσεων για ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, για τη διαδικασία κατάθεσης Patent Cooperation Treaty (PCT) και για την προστασία των βιομηχανικών σχεδίων σε διεθνές επίπεδο.
 • Έχει αναπτύξει πρωτοποριακή υπηρεσία τεχνολογικής πληροφόρησης για τεχνικά και άλλα πληροφοριακά στοιχεία από διπλώματα ευρεσιτεχνίας της Ευρώπης, των Η.Π.Α. και της Ιαπωνίας, μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων αλλά και των αρχείων του ΟΒΙ με εθνικά Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας και Πιστοποιητικά Υποδείγματος Χρησιμότητας και μικροφίλμς.
 • Λειτουργεί τρεις περιφερειακές ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες ΔΕ, στο Ηράκλειο Κρήτης, στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα, με σκοπό να παρέχει τις υπηρεσίες της τεχνολογικής πληροφόρησης και στον ευρύτερο Ελλαδικό χώρο.
 • Καταχωρεί τις Συμβάσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας σε ειδικό μητρώο.
 • Παρέχει συμβουλές και πληροφορίες για το ισχύον νομοθετικό σύστημα, στο χώρο των αρμοδιοτήτων του, την κατοχύρωση των εφευρέσεων και τη σωστή πολιτική προστασίας.
 • Εκδίδει έντυπα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.
 • Διαθέτει για το κοινό του τεχνική και νομική μη δανειστική βιβλιοθήκη.
 • Συμμετέχει σε εκθέσεις και διοργανώνει εκδηλώσεις για την ευρύτερη πληροφόρηση του κοινού.
 • Γνωμοδοτεί για διάφορα θέματα.
 • Ενεργεί δυναμικά στο Διεθνή Χώρο, συνεργαζόμενος με ομοειδείς Οργανισμούς άλλων χωρών και αντίστοιχους διεθνείς και εκπροσωπώντας την Ελλάδα σ’αυτούς αλλά και προετοιμάζοντας και ελέγχοντας την εφαρμογή των διεθνών συνθηκών σε θέματα προστασίας εφευρέσεων και μεταφοράς τεχνολογίας.

Ο ΟΒΙ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του στοχεύει στην όλο και μεγαλύτερη συμβολή του στον εκσυγχρονισμό και ενδυνάμωση του συστήματος προστασίας της βιομηχανικής ιδιοκτησίας καθώς και την ενθάρρυνση της καινοτομίας.

Συγκεκριμένα, μέσα από την υλοποίηση διαφόρων προγραμμάτων, στοχεύει στη διεύρυνση του αριθμού των εφευρετών, επιχειρήσεων και άλλων νομικών προσώπων (π.χ. ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα) που χρησιμοποιούν το σύστημα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, στη διαρκή προσαρμογή του συστήματος ώστε να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των Ελλήνων χρηστών και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Η δυνατότητα πρόσβασης σε ευρύτατες μη εμπορικές βάσεις δεδομένων, το μοναδικό στην Ελλάδα εξειδικευμένο προσωπικό και, ειδικότερα, η τεχνογνωσία που ο ΟΒΙ έχει αναπτύξει στα 17 χρόνια εμπειρίας του, αποτελούν τα εχέγγυα χαρακτηριστικά ενός αξιόπιστου φορέα σε θέματα τεχνολογικής πληροφόρησης και προστασίας βιομηχανικών σχεδίων. Επίσης έχει δημιουργήσει περιφερειακές ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες ΔΕ (Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο Κρήτης) με στόχο τη διάχυση της τεχνολογικής πληροφόρησης στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο.

Ευρετήριο Άρθρου